Faktoring tajny (cichy) – na czym polega i dla kogo jest polecany?

Faktoring jawny i cichy pozwalają przedsiębiorcy na zdobycie środków z wystawionych faktur, jednak różnią się one między sobą pod kątem informowania o tym kontrahenta firmy. Sprawdź szczegóły dotyczące faktoringu cichego, określanego też jako tajny.

Czym faktoring tajny różni się od jawnego?

Faktoring to usługa, która polega na finansowaniu firmy poprzez wypłatę zaliczek za wystawione przez nią faktury. W jej ramach przedsiębiorca może otrzymać pieniądze nawet w ciągu paru godzin od wystawienia faktury od firmy faktoringowej.

Finansowanie faktur prowadzone jest w wielu wariantach. Jeden z podziałów wyróżnia faktoring jawny oraz faktoring cichy, określany też inaczej jako faktoring tajny.

Główna różnica między faktoringiem jawnym a tajnym polega na wiedzy na temat usługi przez kontrahentów firmy. Gdy faktoring jest jawny, wtedy kontrahenci wiedzą, że firma korzysta z takiej formy finansowania. Natomiast wtedy, gdy jest on tajny, nie są oni o nim informowani.

Wobec tego faktoring tajny polega na prowadzeniu operacji pomiędzy dwoma podmiotami – są to przedsiębiorca wystawiający faktury oraz firma faktoringowa, czyli faktor.

Jak działa faktoring cichy?

W ramach faktoringu cichego przedsiębiorca może otrzymać wypłatę w wysokości nawet do 90% kwoty widniejącej na fakturze.

Aby skorzystać z faktoringu tajnego, firma musi mieć dobry stan finansów. Decyzja o tego typu finansowaniu podejmowana jest przez analityka firmy faktoringowej na podstawie przekazanych danych przez przedsiębiorcę, w tym jego wyciągu z konta oraz plików JPK.

Finansowanie polega wtedy na otrzymaniu płatności od firmy faktoringowej, natomiast po spłacie należności przez dłużnika przedsiębiorca zwraca przelew do firmy świadczącej faktoring.

Faktoring tajny – dla kogo?

Najczęściej faktoring tajny stosowany jest jako finansowanie przez te firmy, których sposób działalności wymaga takiego właśnie wyboru.

Przykładowe sytuacje, w których wykorzystuje się faktoring cichy to:
– Prowadzenie sprzedaży, wobec której obowiązuje zakaz cesji wierzytelności,
– Odmowa wyrażenia zgody przez kontrahenta na stosowanie faktoringu jawnego, co utrudnia wystawcy faktury prowadzenie działalności,
– Brak chęci podawania kontrahentowi informacji o faktoringu, na przykład ze względu na wpływ na wizerunek firmy,
– Międzynarodowa sprzedaż towarów, usług, dlatego faktoring jawny może być w tym przypadku zbyt skomplikowany do realizacji.

Czy warto korzystać z faktoringu cichego?

Ze względu na swoją dyskrecję faktoring cichy jest bardzo popularny wśród wielu przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest on związany z dodatkowymi kosztami i wymaga dokładniejszej analizy sytuacji finansowej firmy.

Warto więc wziąć go pod uwagę wtedy, gdy przedsiębiorca potrzebuje dodatkowej kwoty na prowadzenie działalności, ale z różnych względów nie chce, by o finansowaniu informowani byli jego kontrahenci, oferty firmy dostępne na efaktor.com.pl/faktoring/dla-kogo-przeznaczony-jest-faktoring/