Jak otworzyć firmę w Szwecji?

Założenie własnej firmy w Szwecji nie jest skomplikowane. W jaki sposób można otworzyć działalność gospodarczą w tym kraju? Ile wynoszą podatki w Szwecji?

Jak założyć swoją firmę w Szwecji?

Żeby rozpocząć swoją działalność w Szwecji, konieczne jest spełnienie określonych wymagań, które są podobne w innych państwach należących do Unii Europejskiej.

Własna firma w Szwecji wymaga przede wszystkim posiadania pozwolenia na pobyt oraz personnummer – szwedzkiego odpowiednika PESEL-u. Dodatkowo polscy obywatele muszą także przygotować zaświadczenia o braku zalegania z podatkami i płatnościami na rzecz US i ZUS w Polsce.

Rodzaje działalności gospodarczej w Szwecji

Działalność gospodarcza w Szwecji może być prowadzona w różnych formach. Najbardziej popularne z nich to:
– Działalność jednoosobowa – jest łatwa i szybka w założeniu,
– Spółka – jej założenie jest bardziej wymagające i czasochłonne, konieczne jest też posiadanie kapitału zakładowego.

Podatki w Szwecji – czy są wysokie?

Jednoosobowa firma płaci podatki w Szwecji według tych samych zasad obowiązujących dla osób fizycznych. Wnosi się wtedy podatek krajowy i lokalny, przy czym wtedy, gdy firma nie przekroczy określonych limitów, jest zwolniona z płatności podatku krajowego.

Należy także opłacać inne składki ubezpieczeniowe, składkę emerytalną. Są one dość wysokie, lecz zapewniają dobrą ochronę.

Firma może ponadto ponosić inne koszty, między innymi płacić za księgowość Szwecja prowadzoną przez biuro rachunkowe.

Wsparcie w założeniu oraz w prowadzeniu działalności w Szwecji oferują także polskie biura i agencje świadczące usługi dla firm.