Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2023 roku?

Zamierzasz pracować w branży budowlanej lub architektonicznej? Do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień. Jak wygląda ich uzyskanie w 2023 roku? Aby dobrze przygotować się do egzaminu koniecznie podejrzyj wskazania zawarte na stronie https://uprawnienia-budowlane.pl/.

1. Uzyskanie kierunkowego wykształcenia

Pierwszym etapem wiodącym do uzyskania uprawnień budowlanych będzie właściwe wykształcenie. Dokładne wymagania w tym zakresie określa odpowiednie rozporządzenie dotyczące przygotowania zawodowego.

Jeśli zastanawiasz się, jak zostać kierownikiem budowy albo architektem, konieczne jest zatem ukończenie odpowiednich studiów kierunkowych I lub II stopnia albo szkoły średniej oraz posiadanie tytułu zawodowego technika albo mistrza w danym zawodzie budowlanym.

2. Uczestnictwo w praktykach zawodowych

Drugim krokiem niezbędnym do otrzymania uprawnień budowlanych będzie odbycie praktyki zawodowej.

W zależności od posiadanego wykształcenia oraz typu uprawnień czas trwania praktyk będzie wynosił od 1 roku do 4 lat. Należy pamiętać o tym, że praktyka musi odbywać się pod nadzorem osoby mającej właściwe uprawnienia.

3. Kwalifikacja do uzyskania uprawnień budowlanych

Osoby zastanawiające się nad tym, jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2023 roku, muszą przejść również etap związany z kwalifikacją do ich uzyskania.

Konieczne jest zatem wniesienie odpowiedniej dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej PIIB – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Komisja następnie kontroluje dokumenty i na ich podstawie może dopuścić kandydata do podejścia do egzaminu na uprawnienia budowlane.

4. Podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane

Ostatnim krokiem będzie podejście do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień budowlanych. Takie egzaminy są organizowane przez PIIB dwa razy w roku i składają się z części pisemnej, testowej i z części ustnej.

Do egzaminu należy odpowiednio się przygotować, między innymi uwzględnić wykaz norm uprawnienia budowlane oraz innych przepisów. Pomocne w nauce mogą być wtedy programy komputerowe i aplikacje mobilne, segregatory z przepisami, które można również stosować podczas egzaminu ustnego.

Wobec tego droga do zdobycia uprawnień budowlanych w 2023 roku składa się z czterech etapów – wykształcenia, praktyki, kwalifikacji do egzaminu oraz samego egzaminu na uprawnienia budowlane.

Kilka słów o egzaminie

Egzamin na uprawnienia budowlane to kluczowy krok dla osób, które chcą pracować jako samodzielni specjaliści w branży budowlanej. To egzamin końcowy, który sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów, a jego wynik decyduje o nadaniu uprawnień w wybranej specjalizacji. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i ustnej, które przeprowadza specjalnie powołana komisja kwalifikacyjna.

Aby przystąpić do egzaminu, należy najpierw spełnić kryteria przyjęcia, co obejmuje przejście wstępnej selekcji, weryfikującej wykształcenie i praktykę zawodową. Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa są odpowiedzialne za organizowanie i nadzorowanie egzaminów uprawniających do budowania. Egzamin na uprawnienia budowlane jest zawsze ważnym i oczekiwanym momentem dla tych, którzy chcą rozwijać swoją karierę w branży budowlanej i stać się specjalistami w swojej dziedzinie.