Pogłębiaj swoją znajomość języka angielskiego z pomocą przykładu SEE!

Mature woman learning English online with computer at office. Laptop screen of woman displaying english lessons poster with British flag. Closeup of student using laptop doing online course on english.

Angielski jest językiem znanym na całym świecie, którym można się posługiwać prawie wszędzie. Jest niezbędny w podróży i nie da się go uniknąć także tutaj, w Czechach. Mimo że stykamy się z nim prawie codziennie, zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu nie wiemy, co zrobić. Dlatego też przygotowaliśmy krótki artykuł na temat nauki języka angielskiego.

Nauka języka angielskiego nie jest wcale trudna. Wystarczy wygospodarować 10 minut dziennie na naukę, a w ciągu pół roku będziesz w stanie porozumieć się z prawie każdym na świecie. Mimo to, istnieją słowa i zdania, które wymagają wyjaśnienia i poświęcenia im szczególnej uwagi. Wśród tych zakamarków są czasowniki nieregularne.

Co to w ogóle są czasowniki nieregularne?

Angielskie czasowniki nieregularne to czasowniki, których musisz znać w sumie 3 formy, aby poprawnie utworzyć czasy. Podczas gdy tworzenie czasów jest stosunkowo proste dla czasowników regularnych, możemy napotkać kilka przeszkód z czasownikami nieregularnymi. Czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć.

Na szczęście, musimy znać tylko kilka prostych czasowników dla podstawowego zrozumienia. Przyjrzyjmy się więc niektórym z nich.

Czasownik SEE

SEE to kolejny z najważniejszych czasowników w języku angielskim. Jest to czasownik nieregularny, który posiada różne formy – niestety, nie ma sposobu na ich wyprowadzenie.  Tak jak w przypadku innych czasowników, czas przeszły SEE wymaga znajomości tych form. Dlatego konieczne jest nauczenie się ich razem z innymi czasownikami nieregularnymi. Ale nie martw się, nie jest to trudne.

Formy czasownika SEE

Bezokolicznik: SEE /si:/

Czas przeszły: SAW /sɔ:/

Imiesłów bierny: SEEN /si:n/

 

Czas przeszły prosty SEE

Używamy tego czasu dla wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Mogły one zostać powtórzone, ale nie jest to konieczne.

Dla tego czasu używamy czasownika w 2. formie (czas przeszły) SAW /sɔ:/. Na szczęście dla tego czasu nie rozróżniamy 1. i 3. osoby, więc jest trochę łatwiej.

Kiedy wyrażamy negatywne znaczenie zdania, tworzymy je za pomocą bezokolicznika SEE w połączeniu z przeczeniem „did not/ didn’t”

Przykłady:

I saw her outside. – 2 forma

I didn’t see her anywhere. – Didn’t + Bezokolicznik SEE

 

Czas przeszły czasownika SEE

Używamy tego czasu jeżeli wiemy kiedy w przeszłości miało miejsce wydarzenie i czy trwało ono jakikolwiek czas.

Łączymy bezokolicznik SEE z końcówką -ing i dodajemy przymiotnik „was/ were”. Każde zdanie będzie więc zawierało formę „WAS/WERE SEEING”. Alternatywnie, dla zdań przeczących „WAS/WERE NOT SEEING”

Czas pre-prezentacyjny czasownika SEE

Dla tego czasu, używamy imiesłowu biernego czasownika, tj. 3. formy (SEEN). Łączymy czasownik seen z czasownikiem „have/has”. Otrzymana forma to „HAVE/HAS SEEN”.

W przypadku zdań przeczących, używamy „haven’t/have not” zamiast „have”. To samo odnosi się do formy „has”, którą zastępujemy przeczeniem „hasn’t/has not”.

Czasu tego używamy, kiedy nie wiemy kiedy wydarzenie miało miejsce lub kiedy wydarzenie z przeszłości koliduje z wydarzeniami teraźniejszymi.

Przykłady:

I haven’t seen her.

He has seen too much.

I haven’t seen that film.

A więc, czy nauczyłeś się znowu czegoś nowego? Mamy nadzieję, że tak. Angielski to wspaniały język, którym można się posługiwać niemal w każdym zakątku świata. Szkoda więc go nie znać.

A jak osiągnąć sukces w nauce angielskiego? Proste.

Wystarczy być wytrwałym, stworzyć własną rutynę nauki, poświęcić choćby tylko 10 minut dziennie na język angielski i otaczać się nim wszędzie. Nie chcemy przecież ciągle kręcić głową nad tym, jak poprosić o jedzenie w restauracji za granicą lub jak zapytać przechodnia o drogę. Angielski jest dziś po prostu potrzebny.