Brak zapłaty za fakturę – co wtedy, gdy kontrahent nie zapłaci w terminie?

Craftsman or plumber giving overpriced invoice for the service

Gdy kontrahent nie płaci za fakturę w przewidzianym terminie, jej wystawca ma kilka metod na dochodzenie należności. Co zrobić, gdy płatność za fakturę nie wpłynęła? Czy można w jakiś sposób zapobiegać takim sytuacjom?

Co zrobić, gdy kontrahent nie zapłacił za fakturę?

Nieterminowa zapłata albo brak zapłaty za fakturę mogą mieć poważne skutki dla przedsiębiorstwa. Wywołują one zatory płatnicze, a nawet mogą prowadzić do niewypłacalności firmy i zagrozić jej bankructwem.

Zatem, co zrobić gdy kontrahent nie płaci za fakturę? W takim przypadku warto podjąć poniższe kroki:

1. Ponaglenie kontrahenta
W pierwszym kroku warto zawsze przypomnieć o tym, że został przekroczony termin zapłaty za fakturę.

Często okazuje się, że kontrahent zapomniał o terminie zapłaty. Problemy z zapłatą mogą też wynikać z innych przyczyny, na przykład zatorów u kontrahenta, dlatego można zgodzić się na nowy termin płatności, zwłaszcza wtedy, gdy kontrahent jest długoterminowy.

Warto przypomnieć, że za brak zapłaty faktury we wskazanym terminie można naliczać odsetki za zwłokę.

2. Nadanie wezwania do zapłaty
Gdy pomimo ponagleń kontrahent nie płaci, należy przesłać do niego wezwanie do zapłaty. W dokumencie powinny znaleźć się informacje o zadłużeniu, dane stron, termin i sposób zapłaty należności.

Wezwanie do zapłaty najlepiej nadać pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, by mieć dowód, że dokument dotarł do adresata.

3. Wpisanie kontrahenta do rejestru dłużników
To sposób, by ostrzec innych przed nieuczciwym kontrahentem, ale także metoda na nakłonienie dłużnika do zapłaty długu.

Aby wprowadzić dłużnika do rejestru, na przykład BIG, KRD, dług musi spełnić określone wymagania pod kątem kwoty i terminu powstania zaległości.

4. Droga sądowa
Gdy inne metody nie działają, można również wnieść sprawę o spłatę zadłużenia do sądu.

Po wygranej wierzyciel otrzymuje wyrok z nakazem zapłaty, który po uzyskaniu klauzuli wykonalności może posłużyć jako podstawa do egzekucji komorniczej.

Jak zmniejszyć ryzyko zatorów płatniczych?

Najlepiej zapobiegać ryzyku nieterminowej płatności przez kontrahentów. Jak można to zrobić?

Przede wszystkim warto sprawdzać kontrahentów przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie współpracy. Informacje na ten temat można znaleźć w internecie, by dowiedzieć się, czy dana firma jest godna zaufania.

Dobrym sposobem jest też skorzystanie z faktoringu pełnego. Jak działa faktoring tego typu? Faktoring pełny, bez regresu polega na otrzymaniu wypłaty za wystawioną fakturę nawet w 24 godziny. W tym wariancie ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie firma faktoringowa. Odzyskuje ona wtedy dług od nierzetelnego kontrahenta.

Aby zredukować ryzyko braku płatności, można też zdecydować się na wykupienie pieczęci windykacyjnej. Przybijana na fakturach informuje o tym, że dług podlega windykacji w danej firmie windykacyjnej.